Jujutsu Kaisen Yuji Itadori Sukuna Bootleg shirt

Jujutsu Kaisen Yuji Itadori Sukuna Bootleg shirt